Política de privacitat

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades Personals (RGPD) UE 2016/679, per protegir la privacitat dels clients i fer un bon ús de les seves dades, hem actualitzat els nostres termes relacionats amb la protecció de dades.

Informació de dades personals

Qui és el responsable del tractament de les dades?

El responsable del tractament de les dades és Marina Digital Project, S.L. (“Marina Digital”), amb NIF número B66426842. Les dades de contacte de Marina Digital Project, S.L., son les següents:
C/ Llobateres, 21- P.I. Santiga, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, inscrita al Registre mercantil de Barcelona, tom 44592 Foli 46, Full 460770.
Telèfon: 93 719 48 45
Correu electrònic: gdpr@marinadigitalp.com
S’informa a l’interessat que Marina Digital ha nomenat un responsable de Protecció de Dades davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat podrà contactar amb el Responsable de Protecció de Dades a través de les següents dades de contacte: gdpr@marindigitalp.com

Quin tipus d’informació personal recopila Marina Digital?

Marina Digital pot recopilar la següent informació personal dels usuaris de la pàgina web de Marina Digital a través dels formularis corresponents: nom, adreça de correu electrònic, adreça postal, número de telèfon i targeta de crèdit (PA + CVV2) en compliment de els estàndards PCI DSS o número de compte (facilitat pel client en cas de devolució) quan l’usuari visita el web, es registra, realitza una comanda en línia, es posa en contacte amb Marina Digital o participa en promocions o enquestes de Marina Digital. A més, Marina Digital recopila tota la informació relativa a la seva navegació a la WEB i la seva interacció amb la marca.
Totes les dades personals que recopila Marina Digital procedeixen de l’interessat, llevat de les dades de contacte que ens poden ser facilitades per amics o familiars:
Per a l’enviament d’un obsequi.
Per compartir els favorits guardats a la WEB.

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

Les dades personals de l’interessat seran tractades amb les següents finalitats segons apliquin:
Gestionar i desenvolupar el registre a la WEB. El registre suposarà l’elaboració de perfils de la navegació de l’usuari a la WEB. Dit perfil consisteix en l’ús de les dades personals del client i de la informació de la seva navegació tal com els productes vistos o afegits a la cistella, les seccions de la web visitades, la ubicació per avaluar les seves preferències i/o interessos personals amb el objectiu d’oferir els continguts del WEB les ofertes, els serveis i els productes adequats al seu perfil.
Gestionar i desenvolupar la compra en línia. Fem servir la informació personal del client per processar i lliurar-li la seva comanda, informar-li per correu electrònic de la situació de la seva comanda.
Gestionar i enviar informació sobre promocions exclusives, últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil, interessos i necessitats de l’interessat com a client a través de correu electrònic, SMS o correu postal. L’enviament d’aquesta informació suposarà l’elaboració de perfils dels usuaris que consisteix a utilitzar les dades personals, l’històric de les seves compres si escau, així com la informació de navegació a la WEB per avaluar certs aspectes relacionats amb les seves preferències personals amb l’objectiu d’oferir-les comunicacions comercials adequats al seu perfil.
Se li personalitzarà al client en les comunicacions el contingut, els productes o serveis en funció dels seus interessos. Per gestionar les comunicacions consulteu la secció ‘Subscripcions’ a El meu compte.
Respondre a l’exercici dels drets ARCO +, així com a consultes i reclamacions.
Gestionar el servei d’alertes quan un determinat producte estigui disponible a la WEB.
Gestió i emissió de documents acreditatius de venda: tiquet digital, factura de venda o Tax Free.

Durant quan temps conservem les dades?

Marina Digital guardarà les dades personals només durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar els seus serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que pot conservar les dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que l’interessat hagi deixat d’usar els serveis de Marina Digital o que hagi deixat d’utilitzar la WEB. Després d’aquest període, les dades personals seran bloquejats de tots els sistemes de Marina Digital.

A quins destinataris podem comunicar les dades?

Les dades personals de l’interessat podran ser cedides / comunicats als següents destinataris:
Empreses del Grup Marina Digital.
Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o qualsevol altra aplicable.
Empreses encarregades del tractament de dades, com franquiciats i proveïdors que presten serveis a Marina Digital (empreses de missatgeria, empreses d’enviament de comunicacions, agències, empreses d’elaboració de perfils, etc.).
També poden produir-se transferències internacionals de dades a seu de les anteriors cessions / comunicacions per a les quals Marina Digital utilitzarà les Clàusula Contractuals Tipus adaptades per la Comissió Europea i l’Escut de Privacitat UE-EUA com a garantia d’aquelles transferència realitzades a països que no comptes amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea. En tot cas, els tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal hauran acreditat amb caràcter previ a l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la correcta protecció dels mateixos.
Marina Digital no ven en cap cas dades de clients a tercers.

Qué ens legitima per tractar les dades?

Marina Digital té les següents bases legítimes per poder tractar les dades personals:
Execució del contracte
La base legal del tractament de les dades personals de l’interessat que es recullen és l’execució del contracte de compravenda. En aquest sentit, l’interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades no serà possible la realització de la compravenda.
Obligacions legals
La gestió i emissió de la factura de venda es basa en l’obligació legal de Marina Digital en la seva relació amb els clients.
Consentiment
En relació amb les següents finalitats la base legal del tractament de les dades personals de l’interessat serà el consentiment del mateix, en cas d’haver estat prestat:
Gestió del registre a la WEB.
Gestió de la tramesa d’informació sobre promocions exclusives, últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil de la persona interessada.
Resposta a l’exercici de drets ARCO +, consultes i reclamacions per part de l’interessat.
Gestió del servei d’alertes de disponibilitat de productes a la WEB.
Gestió i emissió dels següents documents acreditatius de venda: tiquet digital i Tax Free.
La retirada del consentiment d’aquests tractaments per part de l’interessat no condicionarà l’execució del contracte de compravenda celebrat entre aquest i Marina Digital.
Interès legítim
En relació amb les següents finalitats la base legal del tractament de les dades personals de l’interessat serà l’interès legítim de Marina Digital:
L’elaboració de perfils mitjançant la navegació a la web per part d’un usuari registrat en la mateixa, així com de tots aquells usuaris que ens hagin facilitat les seves dades per a qualsevol altra finalitat.
L’elaboració de perfils per a l’enviament d’informació sobre promocions exclusives, últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil de la persona interessada.
L’enviament d’enquestes de satisfacció sobre els productes adquirits o serveis usats pels clients de Marina Digital per sol·licitar la seva opinió i poder millorar-los.
El nostre interès legítim consisteix a poder garantir que la nostra WEB roman segura, així com per ajudar a Marina Digital a comprendre les necessitats, expectatives i el nivell de satisfacció dels usuaris i, per tant, millorar els serveis, productes i marques. Totes aquestes accions es realitzen amb la finalitat de millorar el nivell de satisfacció del client i assegurar una experiència única de navegació i compra.

Com protegeix Marina Digital les dades personals?

La WEB utilitza tècniques de seguretat de la informació com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades i garantir la confidencialitat dels mateixos. Per aconseguir aquests fins, l’usuari accepta que Marina Digital obtingui dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.
Addicionalment, qualsevol transacció realitzada a través del web es porta a terme a través de sistemes de pagament segurs. Les dades confidencials de pagament són transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a l’entitat corresponent.
Marina Digital manifesta que ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

Quins són els seus drets en relació amb les dades personals?

Li corresponen els següents drets que poden ser exercits a través de l’adreça de correu electrònic gdpr@marinadigitalp.com:

Dret d’accés:
Té dret a obtenir la confirmació de si Marina Digital està processant dades personals que el concerneixen, o no, així com a accedir a les dades personals que Marina Digital disposa de vostè.
Dret de rectificació:
Té dret a sol·licitar que Marina Digital rectifiqui les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incomplets. Si està registrat a la nostra WEB, pot resultar més senzill que els corregeixi directament vostè mitjançant la modificació del perfil.
Dret de supressió / dret a l’oblit:
Pot sol·licitar-nos que les dades personals siguin suprimits quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Dret de limitació:
Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Dret de portabilitat:
Té dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats.
Dret d’oposició:
Pot oposar-se que les dades personals siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim perseguits per Marina Digital, inclosa l’elaboració de perfils. En aquest cas, Marina Digital deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
Decisions individuals automatitzades:
Té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o li afecti significativament de manera similar. No obstant això, no resultarà possible exercitar aquest dret en el cas que la decisió sigui necessària per a la celebració o execució d’un contracte entre vostè i Marina Digital; estigui autoritzada pel dret aplicable a Marina Digital sempre que estableixi mesures adequades per salvaguardar els seus drets, llibertats i interessos legítims; o es basi en el seu consentiment explícit.
Dret a presentar una reclamació:
Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Per tramitar la sol·licitud, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat.

Ús de cookies

Què són les cookies i com les fa servir Marina Digital?

Marina Digital, pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.
Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.
Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb usuaris anònims i el seu ordinador i no proporcionen per si mateixes dades personals sobre els usuaris.
Algunes cookies són utilitzades per tercers (ex. Google) per facilitar als Marina Digital dades sobre l’efectivitat de les seves promocions. En cap cas les galetes recapten informació personal amb la qual es pugui identificar a un usuari en específic.
Les galetes utilitzades al web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. Cap de les galetes utilitzades al web tindrà un període de vigència superior a dos anys.
Els usuaris tenen la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisats de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació en el seu equip.
L’usuari, en eliminar les galetes de Marina Digital o deshabilitar, s’exposa a no poder accedir a determinades funcionalitats del web.
Per utilitzar la Web, no resulta necessari que els usuaris permeten la instal·lació de les cookies, sense perjudici que sigui necessari que els mateixos iniciïn sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o ‘accés.

Quin tipus de cookies utilitza Marina Digital?

Marina Digital utilitza quatre tipus de galetes:
Cookies tècniques
Permeten a l’usuari navegar per la web i fer servir funcionalitats com ara la bossa de la compra o la WishList.
Cookies d’anàlisi
Marina Digital utilitza cookies de Google Analytics per quantificar el nombre d’usuaris que visiten la web. Aquestes galetes permeten mesurar i analitzar la forma en què els usuaris naveguen per la web. Aquesta informació permet a Marina Digital millorar contínuament els seus serveis i l’experiència de compra dels usuaris de la web. Per obtenir més informació, pots consultar la pàgina de privadesa de Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Cookies de personalització
Quan l’usuari està navegant o comprant a través del web, el lloc web recordarà les seves preferències (per exemple, la seva ubicació o l’idioma de preferència). Gràcies a aquestes cookies és possible oferir una experiència de navegació més simple, senzilla i personalitzada per als usuaris.
Cookies publicitàries
Aquestes cookies són utilitzades per mostrar anuncis rellevants per als usuaris. A més, limiten el nombre de vegades que cada usuari visualitza un anunci i ajuda a Marina Digital a mesurar l’efectivitat de les seves campanyes publicitàries. En navegar per la web, l’usuari accepta que Marina Digital descarregui aquest tipus de cookies al seu dispositiu i faci consultes quan l’usuari visita la web de Marina Digital en el futur.

Què passa amb els enllaços a altres pàgines web?

La Web pot contenir enllaços a altres llocs web, amb polítiques de privacitat diferents a la de Marina Digital. En aquest sentit, Marina Digital no es fa responsable del contingut o pràctiques dels llocs enllaçats. Marina Digital recomana als usuaris de la web que revisin la política de privacitat de qualsevol lloc web al qual puguin accedir a través de marinadigitalp.com.

Com recopila i utilitza Marina Digital les adreces IP?

Els servidors de la web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats pels usuaris.
Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Aquesta informació permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre de visites realitzades a la web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.