Avís legal

Informació legal

Els clients es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de bona fe. En compliment del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), l’informem que les dades dipositades:
(I) Seran tractats amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers titularitat de Marina Digital Project, S.L. (“Marina Digital”) – C/ Llobateres, 21, P.I. Santiga 08210, Barberà del Vallès (Barcelona – Spain) CIF: B66426842, inscrita al Registre mercantil de Barcelona, Tom 44592, Foli 46, Full 460770 – per a la gestió comercial que ens vinculi, l’enviament a través de correu electrònic de les vendes que realitzi Marina Digital per al lliurament de les compres.
(II) Implica l’acceptació explicita d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a Marina Digital perquè tracti les dades personals que ens faciliti. Per la simple visita a la web, els usuaris no faciliten informació personal ni queda obligat a facilitar-la. Marina Digital presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Ús de la nostra pàgina web

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts del web, estant obligat a:
(I) facilitar informació veraç i exacta sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre o de realització de la comanda, i mantenir-los actualitzats, tota vegada que feu ús de la web;
(II) no incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic;
(III) no difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, discriminatori per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;
(IV) no provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Web, dels proveïdors de Marina Digital o de terceres persones, ni introduir ni difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(V) no utilitzar els continguts de la web i la informació de la mateixa per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers;
(VI) no intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
Marina Digital es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Responsabilitat derivada de l’ús de la web

Marina Digital no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
Marina Digital no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la web. Tanmateix Marina Digital es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en la web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador de la web.
La Web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament les 24 hores del dia 7 dies a la setmana, tot l’any. No obstant això, Marina Digital no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la web.
Està prohibida la introducció d’hiperenllaços amb fins comercials a pàgines web alienes a Marina Digital que permetin l’accés a la Web, sense el consentiment previ de Marina Digital.
Marina Digital no es responsabilitza de l’ús o el contingut de les pàgines web de tercers que puguin enllaçar amb marinadigitalp.com

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web i els seus continguts, inclosos a títol enunciatiu les imatges, so, àudio, vídeo, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, combinacions de colors, estructura, botons, així com el programari , els noms comercials, les marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial són propietat i titularitat de Marina Digital o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la web.
Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de la web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Marina Digital.
L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Marina Digital. L’usuari podrà utilitzar la web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l’usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita de Marina Digital. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la web.